• Din kundvagn är tom
  • Till kassan
st_ProdukterOchTjanster 

 

MILJÖ

Agrols första miljöanpassade produkt – sågkedjeoljan – kom ut på marknaden redan 1983. I dag finns ett stort antal högklassiga miljöanpassade produkter. På sikt hoppas vi att de miljöanpassade alternativen helt ska ersätta de som är mindre bra för miljön.

Vi ställer höga kvalitetskrav på våra miljöanpassade produkter. De ska fungera lika bra tekniskt sett som de produkter de ersätter eller kompletterar. Innan en ny miljöanpassad produkt lanseras på marknaden har den testats i de mest extrema förhållanden, så att funktionen är fullgod.


Miljökrav på proffsprodukter

Fordon och maskiner som används i jordbruk, skogsbruk, entreprenadarbeten eller transport belastas oerhört hårt. De används intensivt i ibland extrema miljöer och slitaget är stort. Detta ställer mycket höga krav på såväl fordon och maskiner som smörjmedel. Eftersom arbetet dessutom utförs i miljökänsliga eller tätbebyggda områden, måste fordon, maskiner och smörjmedel ge minsta möjliga påverkan på natur och människa.


Agrol är ett välkänt varumärke för yrkesfolk inom jordbruk, skogsbruk, entreprenad och transport. Kvalitets- och miljötänkandet går hand i hand och skapar proffsprodukter för framtiden.
 

För spillolja hänvisar vi till:
 

  • Lantmännens avtal med Stena Recycling. Lantmännen och Stena Recycling har inlett ett nationellt samarbete kring avfallshantering i Sverige. Som ett led i detta erbjuds våra kunder samma villkor gällande upphämtning av spillolja.

    För mer information ang. avtalet (Avrop och priser) kontakta din närmaste Lantmännen Maskin eller Swecon anläggning. 

    Länkar
    http://www.lantmannenmaskin.se/sv/Om-oss/Har-finns-vi/                                                  
          http://www.sweconkontakt.se
  • Elite Oils tjänst för upphämtning av spillolja. Kontakta växel på 036-133057.


Här kan du läsa mer om Återvinning och Spillolja
 

Ticket/upphämtningssystem som gäller IBC

För Schûtz IBC:
Faxa lappen som sitter på plåten på Schûtz IBC.
Faxnummer 0047 62 82 27 51
Telefon: 0047 40 44 19 80
Mejl: ticket.nordic@schuetz.net

SCHÜTZ TICKET SERVICE APP:
https://www.schuetz-packaging.net/schuetz-germany-hq/en/ticket-service/schuetz-ticket-service-app/

Om lappen skulle fattas ta kontakt med:
Tone Borge, Ticket Coordinator
Telefon 0047 40 44 19 80

För andra IBC:er:
Kontakta www.allemballage.se för hämtning. Kostnad tillkommer.
 

Här kan du läsa om Miljögodkännande för fordonstvättmedel