• Din kundvagn är tom
  • Till kassan

AGROL OLJETEST 1-PACK

Artnr: 900001
 


Agrol oljetest visar tidiga varningar om när olja eller komponenter behöver bytas. Testet fungerar för alla oljetyper och är en kontroll av såväl föroreningar som inre slitage. Agrol oljetest är ett avancerat verktyg som är lätt att använda.
Produkt- enhetVolymFörsäljnings- enhet
st 1st st
  • Produktblad
  • Produktinfo
  • Säkerhetsdatablad
  • st_Accessories_ProductPage
  • Produkter i samma serie
Beskrivning
Agrol oljetest testar additiv- och slitagemetaller, vattenhalt, syratal osv. Det visar tidiga varningar om när olja eller komponenter behöver bytas. Testet fungerar för alla oljetyper och är en kontroll av såväl föroreningar som inre slitage. Agrol oljetest är ett avancerat verktyg som är lätt att använda.

De ämneshalter som mäts i testet är:
Al, Fe, Cr, Cu, Ni, Pb, Sn, Mo, V, Si, Ba, Mg, Zn, P, Ca, Na, K, Ag, Ti, B, Cd, Visk 40C, TAN, Vatten (PPM), TBN, Syratal.

Vattenhalt

Vattenhalten talar om hur mycket vatten som finns i oljan och mäts i ppm (parts per milion), miljondelar. 1 ppm är lika med 0.0001%, 1% är alltså 10000 ppm.

Syratal

Syratalet beskriver hur åldrad oljan är. Olika oljor har olika syratal vid leverans, vilket man bör ta hänsyn till när man bedömer resultatet. Värdet mäts i mg KOH/g (milligram kaliumhydroxid per gram olja). Oljans arbetstemperatur påverkar syratalsökningen. I maskiner som arbetar vid hög temperatur åldras oljan snabbare, syratalet ökar snabbare, än i maskiner med låg arbetstemperatur. En hög vattenhalt påskyndar syratalsökningen genom hydrolys (vattennedbrytning).

Viskositet

Viskositeten är ett mått på hur trögflytande oljan är och mäts i mm2/s (= cSt) eller cP vid 40°C respektive 100°C. Tre processer påverkar viskositeten, dels oxidation som ger ökande viskositet och dels skjuvning och hydrolys som ger minskande viskositet. För låg viskositet kan ge minskad smörjande förmåga och ökat inre läckage. En förhöjd viskositet indikerar att oljan har åldrats.

Viskositetsindex

Viskositetsindex beskriver hur viskositeten varierar med skiftande temperatur. Ett högt index betyder liten viskositetsvariation vid olika temperaturer. En olja som uppvisar lägre viskositetsindex än vid leverans har brutits ner genom skjuvning.
 
Element Kan komma från tex
Aluminium (Al) kolv, lager, pumpar, smuts.
Järn (Fe) cylinderfoder, kolvringar, korrosion
Krom (Cr) kolvringar, kul- och rullager
Koppar (Cu) foder, lager, kylvatten
Kisel (Si) Smuts (damm, sand, jord), skumdämpare
Magnesium (Mg) Dispergenter (renhållande tillsats, motorolja)
Zink (Zn) Nötningshämmande tillsats (motor-, växellåds- och mineralhydraulolja)
Fosfor (P) Nötningshämmande tillsats (vanlig i miljöhydraulolja men även andra)
Kalcium (Ca) Dispergent/Detergent (främst i motoroljor)